Home
Elektrobiologie
Praktische Tips Binnenshuis
Veel gestelde vragen
Natuurkundige stellingen in de Elektrobiologie
Hoogspanningslijnen
Magnetische en Elektrische
wisselvelden
Professioneel advies
Richtlijnen Elektromagnetische Velden
Meetwaarden
Statisch Elektrische en Magnetische velden
Radioactiviteit
Belangrijk nieuws
Meningen
Links
Contact
 

Ethische problematiek


Het lijkt zinvol en op grond van de huidige wetenschap gerechtvaardigd een internationale commissie samen te stellen, die de ethische kant van het elektrosmogprobleem gaat onderzoeken. Het kan niet zo zijn dat de grenswaardebepalingen ten aanzien van emissies uit een hoek komen die daardoor schade zou kunnen lijden.
Te onderzoeken valt:

- Wat kan men van een groep mensen, wat in het bijzonder van een enkele mens t.o.v. de algemene bevolking, t.a.v. lichamelijke belasting, hinder, klachten en ziekten vergen?

- Men kan op z’n minst proberen definities te geven om vast te kunnen stellen waar de grens ligt tussen effect, werking van algemene aard of beïnvloeding van de levenskwaliteit aan de ene kant en de beschadiging ofwel schadelijke werking aan de andere kant, waarbij men rekening houdt met statistisch relevante samenhang.

- Speciaal moet men acht slaan op statistische uitschieters en daarmee op de vraag door welke ‘zekerheidsfactor’ bij de invoering van maximaal toelaatbare c.q. magnetische belastingen met deze ‘uitschieters’ rekening wordt gehouden om ook deze bijzonder betrokken personen te beschermen, maar zonder daardoor extreme consequenties uit te lokken.

- Een zakelijke en neutrale informatie en voorlichting naar de bevolking toe.

Inschatting van risico en gewin?

We leven niet meer in de tijd dat verschillende kleuren verf op kleding en huid van de schilder hoorde, dat de molenaar wit en de schoorsteenveger zwart was en dat de machinist van een stoomlocomotief tegen as en rookdeeltjes werd aanbevolen zijn snor en baard maar te laten staan.
Wat betreft elektromagnetische velden als de gezondheidsbelastende factor in de werksituatie hebben we een tweeslachtige situatie:

- Aan de ene kant zeer ernstig te nemen aanwijzingen op sterk verhoogde risico’s voor de gezondheid en meetrapporten die duiden op hoge belastingen van elektromagnetische velden op de werkplek.

- Aan de andere kant zeer hoge grenswaarden en zo goed als geen systematische onderzoekingen t.a.v. exposities thuis.

Laten wij de mensen, die menen last te hebben van het binnenklimaat, eens het voordeel van de twijfel te geven en zien of we verbeteringen kunnen aanbrengen.
We zullen merken dat de klachten afnemen, dat het ziekteverzuim terugloopt, dat de werknemers zich prettiger gaan voelen.
En dan ook nog: Wanneer een werkgever b.v. op de hoogte is van op het kantoor voorkomende statische ontladingen, wordt hij door de Arbeidsinspectie en de Arbodienst aansprakelijk gesteld voor eventuele ongelukken die daardoor veroorzaakt kunnen worden, ook als er aan alle wettelijke veiligheidsvoorschriften is voldaan.