Home
Elektrobiologie
Praktische Tips Binnenshuis
Veel gestelde vragen
Natuurkundige stellingen in de Elektrobiologie
Hoogspanningslijnen
Magnetische en Elektrische
wisselvelden
Professioneel advies
Richtlijnen Elektromagnetische Velden
Meetwaarden
Statisch Elektrische en Magnetische velden
Radioactiviteit
Belangrijk nieuws
Meningen
Links
Contact
 

Over opwarmingseffecten van mobieltjes.


Fabrikanten van mobieltjes moeten de SAR-waarden daarvan bekend maken !
Vanaf 1 Oktober 2001 is door de SENELEC de testmethode voor mobiele telefoons internationaal afgestemd . Deze testmethode is voorgeschreven in de Europese norm : Final Draft – prEN50361. Daarin staat de juiste manier van meten van het uitgestraalde vermogen van een mobieltje in verband met opwarmingseffecten in een menselijk hoofd ; de zogenaamde thermische effecten .

Ging de Europese Commissie tot dan toe uit van een grenswaarde van 2 Watt/ kg. ; heeft zij die in haar Final Draft met een faktor 2,5 verlaagd , zodat dit meer in overeenstemming is met de richtwaarden die door de FCC. in Amerika gehanteerd worden .
Voor de mobiele telefoons in Europa betekend dit , dat het maximaal uitgestraalde vermogen niet boven de 0,8 Watt/ kg. uit mag komen en moeten zij dit kenbaar maken op hun Internet-site’s . Ook moet dit op hun apparaten vermeld worden of op de verpakking en bijsluiter staan .

Om hier structuur in te brengen , heeft het Zweedse TCO-Development { bekend door haar labels voor computerbeeldschermen } op 12 November 2001 de richtlijnen voor mobieltjes ondergebracht onder het mobieltjeslabel :,, TCO ’01 .”

Vanaf Dec .2001 kunnen fabrikanten van mobile telefoons deze naar TCO ’01 laten certificeren , zodat er duidelijkheid voor de consument komt .
Naast dit TCO ‘01- label { voor thermische effecten } , komt er ook een waardering –label voor de technische eigenschappen . Dit betekent , dat er maatstaven zijn voor , hoeveel van het verbruikte vermogen er daadwerkelijk voor de communicatie gebruikt wordt .
Een goed mobieltje gebruikt zijn vermogen zoveel mogelijk voor communicatie . Dit wordt uitgedrukt in een ,, T P C – waarde , waarvan de hoogte belangrijk is .

Deze ,, T P C –waarde is een zinvolle aanvulling op de SAR-waarde van een mobieltje . Vanaf December ’01, zijn de details van de TCP-meetmethode om te komen tot een TCP-norm , beschikbaar . Zie ook www.tcodevelopment.com . Onder development @ tco.se kan men ook een brochure van de richtlijnen bestellen .

Blijft er nog een opmerking over :
De SAR-waarde van 0,8 Watt / kg , is natuurlijk het gevolg van een consensus tussen alle belanghebbenden .
Maar ook daaraan voldoen 90 procent van de GSM 900- en 20 procent van de DCS 1800 –mobieltjes zelfs niet . Laat staan dat ze voldoen aan de SAR-waarde van 0,2 Watt / kg , die de kritische medische wetenschap voorstaat .