Home
Elektrobiologie
Praktische Tips Binnenshuis
Veel gestelde vragen
Natuurkundige stellingen in de Elektrobiologie
Hoogspanningslijnen
Magnetische en Elektrische
wisselvelden
Professioneel advies
Richtlijnen Elektromagnetische Velden
Meetwaarden
Statisch Elektrische en Magnetische velden
Radioactiviteit
Belangrijk nieuws
Meningen
Links
Contact
 

Meetwaarden :

1 Statische oppervlaktespanning : < 200 Volt.[ontladingstijd < 20 seconden.]
2 Statische luchtelektriciteit : tussen 100 en 500 Volt/meter.
3 Statische magneetvelden : < 1500 nano/Tesla. [kompasafwijking 15graden.]
4 Elektrische wisselvelden 5 Hz. tot 2 kilo/Hertz. : tussen 1 en 10 Volt/meter.
2 kHz. tot 400 kHz. : < 0,1 V/m.
5 Magnetische wisselvelden 5Hz. tot 2kHz. : tussen 20 en 200 nano/Tesla.
2kHz. tot 400 kHz. : < 25 nT.
6 Elektromagnetische golven > 400 kHz…;
stroomdichtheid : < 0,1 micro/Watt/cm2.
veldsterkte : < 1 Volt/meter.
! Gepulste golven een factor 10 lager aanhouden!
7 Kleinionen : niet minder dan 500 ionen, positieve en negatieve samen,
met ongeveer 10% meer positieve ionen.
Vergelijk met referentiemetingen buiten !
8 Radioactiviteit : Gemeten wordt de dosisequivalente straling in micro/Sievert/uur.
Gemiddeld [over 10 metingen] < 0,30 micro/S/uur.
of 50% hoger dan gedane referentiemetingen.