Home
Elektrobiologie
Praktische Tips Binnenshuis
Veel gestelde vragen
Natuurkundige stellingen in de Elektrobiologie
Hoogspanningslijnen
Magnetische en Elektrische
wisselvelden
Professioneel advies
Richtlijnen Elektromagnetische Velden
Meetwaarden
Statisch Elektrische en Magnetische velden
Radioactiviteit
Belangrijk nieuws
Meningen
Links
Contact
 
Magnetisch Wisselveld .

Begrijpelijk is , dat een kompas niet een magnetisch wisselveld kan aangeven .
Bij een veld van b.v. 50 Hz. moet de naald zich elke seconde 100 maal een halve cirkel draaien . Daarvoor is hij te traag . Overal waar stroom loopt is een magneetveld . Het bijzondere van een magnetisch wisselveld is , dat in dit veld een stroom geïnduceerd kan worden en dat is bijvoorbeeld de werking van een transformator . Wanneer men met een transformator de spanning verkleint , dan wordt evenredig daaraan de stroomsterkte [ampère] vergroot . Via het magneetveld loopt een inductiestroom waardoor ook wij geïnduceerd worden en er in ons weer een magneetveld ontstaat . Hoe sterker de stroom , hoe sterker het magneetveld . Ook de dynamo van b.v. een fiets geeft bij het draaien een magnetisch wisselveld .Top ^

Elektrisch Wisselveld.

De veldlijnen van een elektrisch wisselveld breiden zich naar alle kanten evenredig uit stralenvormig uit . Het heeft totaal andere eigenschappen dan het magnetisch wisselveld .
Zo,n veld ontstaat bij alle snoeren , kabels en leidingen , wanneer deze aan b.v. het lichtnet aangesloten zijn , ook wanneer er geen stroom gebruikt wordt . Dit geldt ook voor alle aangesloten apparaten , schakelaars , lampen en stopcontacten , wanneer er geen tegenmaatregelen genomen zijn .Ook kunnen wanden en plafonds waarin leidingen lopen , aankoppelen en over een groot oppervlak een elektrisch veld uitstralen .

Magnetische velden met afstanden en veldsterkte’s
pc beeldscherm, ouderwets 50 cm > 2000 nT
pc beeldscherm, TCO’99 30 cm < 200 nT
12V. halogeen plafondverlichting 50 cm > 10.000 nT
transformator halogeenlampje 20 cm > 3500 nT
televisie in aan stand 50 cm > 3200 nT
tl-buis normaal, 50 Hz 50 cm > 1000 nT
gloeilamp 100 Watt 5 cm < 20 nT
trafo elektrische deken 20 cm > 1500 nT
elektrische radio/wekker 20 cm > 4000 nT
Volvo modellen S en V, linkerdeurzijde balk tot 18.000 nT

Elektrische velden met afstanden en sterktes.
pc beeldscherm, ouderwets 50 cm > 800 V/m
pc beeldscherm, TCO’99 30 cm < 10 V/m
pc beeldscherm, TCO’99 ongeaard 30 cm > 200 V/m
bedlampje ongeaard 50 cm > 50 V/m
elektrisch verstelbaar bed 1 cm 75/1000 V/m
tl-buis normaal, 50 Hz ongeaard 50 cm < 60 V/m
televisie in aan stand 50 cm > 160 V/m
elektrische deken [ sommige ] 0,5 cm 900/2500 V/m
waterbed ongeaard [ sommige ] 0,5 cm 1700/4500 V/m
solarium ongeaard 1 cm > 2500 V/m

Top ^

Nieuws in 2003.

De mogelijkheid dat 50 Hertz magneetvelden bij een stroomdichtheid van 500 nT., Alzheimer en ALS[Amyotrophe Lateraalsclerose] kunnen veroorzaken, is sinds kort versterkt door grootschalige onderzoeken van; Fechting M;Jonsson F; Pedersen NL; Ahlbom A, in het rapport: Occupational magnetic field exposure and neurodegenerative disease.
Epidemiology 2003;14[4]:413-9.
En; Hakansson N; Gustavsson P; Johansen C; Floderus B, in het rapport: Neurodegenerative diseases in welders and other workers exposed to high levels of magnetic fields. Epidemiology 2003; 14[4]: 362-8.
De grenswaarde van 400 nT. die de Gezondheidsraad dit jaar voorstelde aan het Ministerie van Volksgezondheid en die weer aan de Vereniging van Nederlandse Gemeentes en die vervolgens weer aan alle gemeentes in Nederland; is dan toch wel aan de hoge kant.
Die waarde is zelfs twee maal hoger dan de emissiegrenswaarde van 200 nT; de Zweedse TCO-grenswaarde voor 50 Hertz van voor monitoren van computers,waaraan de hele wereld zich conformeert .

Korte uitleg Wisselstroom.
Wisselstroom en Hertz.[ Hz.]

Zoals het woord al aangeeft , wisselt deze stroom zijn stroomrichting .
Dit gebeurt bij b.v. 50 Hz. Voortdurend en zeer snel , namelijk 100 maal per seconde .
Dat ompolen wordt door een golflijn voorgesteld . [zie tekening ] .Wanneer een zo”n golf in 1 seconde voorkomt , heet dat 1 Hertz .
Onze wisselstroom [ b.v. uit een stopcontact ] heeft een frequentie van 50 Hz. ; dus 50 complete golven per seconde . Bij een magnetron is dit 2450 miljoen Hz. Men noemt dat hoogfrequent .

Korte uitleg Gelijkstroom
Gelijkstroom

.

De makkelijkste voor te stellen gelijkstroombron is de batterij .
We gebruiken ze in allerlei elektrische en elektronische apparaten .
Tussen de + en – pool van een batterij [ zie tekening ] , staat bijvoorbeeld een spanningsverschil van 1,5 Volt . Volt is de maateenheid van elektrische spanning .
Bij twee achterelkaar geplaatste batterijen heeft men dus nu een bedrijfsspanning van 3 Volt en kan er een lampje van 3 Volt op branden .

Top ^