Home
Elektrobiologie
Praktische Tips Binnenshuis
Veel gestelde vragen
Natuurkundige stellingen in de Elektrobiologie
Hoogspanningslijnen
Magnetische en Elektrische
wisselvelden
Professioneel advies
Richtlijnen Elektromagnetische Velden
Meetwaarden
Statisch Elektrische en Magnetische velden
Radioactiviteit
Belangrijk nieuws
Meningen
Links
Contact
 

Statisch magneetveld


Statische magneetvelden zijn het gevolg van het aardmagneetveld, van kunstmatig gemagnetiseerd ijzer of van gelijkstroom.Zij veroorzaken in de mens elektrische spanningen,beïnvloeden het oriënterings
vermogen en werken depolariserend op cellen.Ons eigen magnetisme [spinuitrichting] wordt gestoord.
De stroomdichtheid wordt in Tesla gemeten.In de praktijk is de enige afscherming;afstand houden.
Technische magneetvelden zijn soms miljarden malen sterker dan ons.


Statisch elektrischveld

Deze velden ontstaan door elektrostatisch geladen synthetische materialen,kunststof oppervlakten en beeldschermen maar ook door natuurlijke materialen zoals wol,kattenhaar,barnsteen etc.Deze velden zetten het lichaam onder spanning en het lichaam ontlaadt zich vanaf ongeveer 2000 volt door zichtbare vonken en voelbare schokken aan
b.v.de vingers.Ze provoceren inwendige kunstmatige ladingen,stromen en spanningsafvallen.Natuurlijke ladingen hebben een korte halfwaardetijd en een positieve lading; kunstmatige een negatieve lading en een lange ontladingstijd of ontladen zich nooit.De veldsterkte wordt uitgedrukt in V/m[volt per meter]en de oppervlakte spanning in Volt. Elektronische onderdelen gaan stuk vanaf 100Volt