Home
Elektrobiologie
Praktische Tips Binnenshuis
Veel gestelde vragen
Natuurkundige stellingen in de Elektrobiologie
Hoogspanningslijnen
Magnetische en Elektrische
wisselvelden
Professioneel advies
Richtlijnen Elektromagnetische Velden
Meetwaarden
Statisch Elektrische en Magnetische velden
Radioactiviteit
Belangrijk nieuws
Meningen
Links
Contact
 

,, Elektrobiologie ,,


De Elektrotechniek is een wezenlijk kenmerk van deze moderne tijd. Van haar verworvenheden zijn we volledig afhankelijk geworden en wel zo sterk, dat we de onoverzichtelijke risico’s van kerncentrales op de koop toe nemen.

De Elektrobiologie staat ten opzichte van de elektrotechnische vooruitgang nog in de kinderschoenen. Eigenlijk zou het omgekeerd moeten zijn, want technisch opgewekte
stralen en velden zijn helemaal niet zo onschuldig als we misschien wel denken.

Net als de ontelbare chemische producten, zin het vreemde elementen in de harmonische
samenhang van de natuur.
Waarschuwingen tegen ongezonde bijwerkingen van een elektrisch vervuild milieu
worden zelden ernstig genomen.

,, Wat er niet zijn mag, is er niet ”
Wanneer men de biologische risico’s in het oog zou houden, staat men de technische vooruitgang teveel in de weg. En problemen vermijdt men, door alles goed te praten
en grenswaarden aan te houden die de ontwikkeling, productie en verkoop niets in de weg leggen.
Maar de Elektrobiologie heeft zo haar eigen normen en waarden.

De alomtegenwoordige elektromagnetische milieubelasting, binnen zowel als buiten de
gebouwen, neemt gestadig aan intensiteit toe en veroorzaakt bij steeds meer mensen;

,, Elektrostress ,,
Concentratieproblemen, nervositeit, onverklaarbare hoofdpijn, onvoldoende ontspanningseffecten tijdens de nacht, vitaliteitverlies en een verminderde geestelijke en lichamelijke belastbaarheid zijn typische symptomen voor Elektrostress.
Dit is het resultaat van duizenden onderzoeken, die over het algemeen in kantoren,
woningen en speciaal op slaapplaatsen hebben plaatsgevonden.

Stralenbelasting, in het bijzonder in het slaapbereik, is in de regel door technisch
eenvoudige maatregelen behoorlijk te verminderen. Hierdoor treedt er in de meeste
gevallen een snelle verbetering op. Dit geldt ook voor klachten die al jaren zonder resultaat behandeld zijn.
Deze stralenbelasting in de mens kan men meten, door deze persoon met een positieve anode in de hand, geaard te meten. Men meet dan de zogenaamde kapacitieve aankoppeling aan het elektrisch veld.
Door de persoon de wand aan te laten raken, kan men ook de aankoppeling aan het
zich eventueel daarin bevindende veld meten.
Hiermee kan men vaststellen, dat de elektromagnetische omgevingsbelasting plaatselijk zo hoog is, dat het menselijk lichaam als een antenne, meerdere Volts elektrische spanning uit zijn omgeving opneemt en daardoor praktisch continu onder spanning staat.

Top ^

Bij mensen die tijdens de nacht een elektrische deken gebruiken, stijgt de elektrische spanning in het lichaam in sommige gevallen tot boven de 30 Volt.

De natuurlijke elektrische functies in een lichaam, zoals hersen- en zenuwstroompjes
zijn in een volledig spanningsvrije omgeving maar enkele duizendste Volt hoog.
Deze lichaamseigen spanning, stijgt echter tot één of zelfs meerdere Volts, als bijvoorbeeld in de slaapkamer, elektrische leidingen in de vloer of wanden, kruipstromen veroorzaken.
Een onder meerdere Volt spanning staand organisme wordt constant geprikkeld en
tot krachtverbruikende regulatie en aanpassingsprestaties gedwongen.
Een ontspannende diepe slaap is dan niet meer mogelijk.

Enkele tips voor een gezonde slaapplaats;

1=

Verwijder, voor zover mogelijk, alle stroomverbruikende apparaten uit de slaapkamer;
trek op zijn minst de stekker eruit, want uitschakelen is, vooral bij apparaten met een
transformator, meestal niet voldoende.
2= Let erop dat de onontbeerlijke apparaten en snoeren allen geaard zijn.
Aarding reduceert namelijk de veldgrootte.
3= Zie in de slaapkamer af van TL /-spaarlampen, dimmers, halogeenlampen en
radio /-wekkers in de onmiddellijke omgeving van personen.
4= Zorg voor en goede huisinstallatie met een goede aarding, liefst met aardlekschakelaar.
Een goede installatie geldt ook voor sanitaire leidingen.
Laat dit over aan erkende elektriciens!

Inschatting van risico en gewin?

We leven niet meer in de tijd dat verschillende kleuren verf op kleding en huid van de schilder hoorde, dat de molenaar wit en de schoorsteenveger zwart was en dat de machinist van een stoomlocomotief tegen as en rookdeeltjes werd aanbevolen zijn snor en baard maar te laten staan.
Wat betreft elektromagnetische velden als de gezondheidsbelastende factor in de werksituatie hebben we een tweeslachtige situatie:
- Aan de ene kant zeer ernstig te nemen aanwijzingen op sterk verhoogde risico’s voor de gezondheid en meetrapporten die duiden op hoge belastingen van elektromagnetische velden op de werkplek.
- Aan de andere kant zeer hoge grenswaarden en zo goed als geen systematische onderzoekingen t.a.v. exposities thuis.

Laten wij de mensen, die menen last te hebben van het binnenklimaat, eens het voordeel van de twijfel te geven en zien of we verbeteringen kunnen aanbrengen.
We zullen merken dat de klachten afnemen, dat het ziekteverzuim terugloopt, dat de werknemers zich prettiger gaan voelen.
En dan ook nog: Wanneer een werkgever b.v. op de hoogte is van op het kantoor voorkomende statische ontladingen, wordt hij door de Arbeidsinspectie en de Arbodienst aansprakelijk gesteld voor eventuele ongelukken die daardoor veroorzaakt kunnen worden, ook als er aan alle wettelijke veiligheidsvoorschriften is voldaan.

Top ^

A :
Onderwerp: AARDMAGNETISME EN STATISCHE MAGNEETVELDEN.
Aardmagnetische storingen zijn op kort termijn een belasting en op lang termijn ziekmakend en zelfs erger.
Om met het laatste te beginnen; ongeveer 80 miljoen jaar geleden begonnen de omkeringen van het aardmagnetische veld elkaar steeds korter op te volgen.
Men noemt dat seculaire variaties, die men speciaal de laatste 2á 300jaar in de gaten houdt
via geomagnetische observaties, navigatorische aantekeningen over de sterkte en de richting. Vandaag de dag met b.v. satellieten[zie de in 1980 gestarte MAGSAT-sonde] en methoden
die men gebruikt voor Palaeomagnetisme en Archaeomagnetisme.
Omkeringen van de zuid- en noordpool hebben in het verre verleden grote gevolgen biologische consequenties gehad.

Het ongestoorde magneetveld van onze aarde is een belangrijke ordening en oriënteringsfactor voor alle leven.
Trekvogels, wild, schildpadden, walvissen en vele andere dieren laten zich door het aardmagnetische veld leiden.
De mens leeft sinds miljoenen jaren in dit natuurlijke krachtveld, zonder het direct te voelen.
Iedere biologische werking, iedere cel, oriënteert en ordent zich in dit magneetveld.
Naar het reageren van biologische systemen op veranderingen van sterkte en richting van dit magneetveld is veel onderzoek gedaan en nog gaande.
Wanneer we gaan slapen, begint al bij het schemerig worden de uitstoot van het masterhormoon [ sturingshormoon] Melatonine.
Dit hormoon neemt de bescherming van ons lichaam over van ons afweersysteem, wat gaat genereren tijdens onze slaap.
Dat gebeurt door het wegvallen van het licht gedetecteerd door onze oogzenuwen, maar ook door het zwakker worden van het aardmagnetisch
veld [doordat de aarde van de zon wegdraait], gedetecteerd door de epifyse of pijnappelklier. Deze klier zit in het geometrische centrum van het hoofd.
Zij produceert een hele apotheek van chemische substanties en is min of meer de belangrijkste klier van ons lichaam.
Uitscheiding van deze stoffen kunnen dus worden beïnvloed door uitwendige geomagnetische velden, die zelf weer beïnvloed kunnen worden door
b.v. zonne-uitbarstingen en ook door technisch opgewekte velden[ speciaal die van 0 tot 400 Hertz.[statisch, ULF en ELF]
Het tweede magneetgevoelige orgaan zit waarschijnlijk in de holtes van het poreuze neuszeefbeen [ in het bovenste gedeelte, tegen de achterkant van
de neusluchtweg, direct voor de hypofyse.]
Sommige mensen kunnen met dit magnetisch orgaan de magnetische noordrichting aanwijzen. Met een gewone staafmagneet kan dit enige tijd worden gestoord.
Het cyclische model van het slaap-waak ritme, hangt af van de graad van melatonine-afscheiding van de pijnappelklier, die zelf
weer reageert op het dagelijks cyclische model van het aardmagneetveld.
De melatonine-afscheiding van de mens kan willekeurig veranderd worden wanneer men hem in een stabiel magnetisch veld plaatst van de zelfde
sterkte als het aard-[geo]magneetveld. Een chronisch verstoorde biocyclus kan leiden tot chronische stress.

B :

{ 1 milli-Gauss = 100 nanoTesla. }-{ 1 Gauss = 100 mikroTesla. }
Het magneetveld van de aarde heeft in doorsnee hier in Holland de sterkte van 50 mikroTesla
en wijkt dagelijks rond de 10 mT af.
Deze afwijkingen zijn echter zo zwak, dat ze een kompasnaald niet eens in beweging brengen. Vergeleken met het aardmagnetische veld
is de magnetische afsluiting van een koelkastdeur al een hele grote jongen. Deze heeft namelijk een sterkte van 20.000 mikroTesla. De sterkte van
van het 'statisch'-magneetveld van een dergelijk bron neemt in afstand echter snel af.
Houdt dus een beetje afstand van dergelijke velden bij slaap- en rustplaatsen waar u elke dag langere tijd verblijft.

Top ^

Enkele antwoorden op FAQ’s:

1= De inclinatie van het aardmagnetisch veld op onze breedtegraad is +/_ 76,5 graden.
2= Sommigen vissen reageren op veranderingen in het aardmagnetisch veld
van 0,1% = 30 tot 60 nT.
3= Magneetveldsterkte Kernspintomographie [ MRI ] : PATIËNT = 4T, personeel = 100 mT.
4= Meetbare ECG. veranderingen bij 300 mT.
Alsook veranderingen c.q. beïnvloeding bij duiven- trekvogels- bijen- slakken- termieten,
plantengroei- groei van granen en ander zaaigoed.
5= Zonnewinden: er is een cyclus van 11 en 500 jaar.
6= Plasmawinden [z.g. magneetstormen] door zonne-erupties geven aan de nachtzijde van
de aarde verstoring van het aardmagnetisch veld en veroorzaken declinatie- veranderingen.
Deze hebben invloed op de menselijke psyche, zenuwstelsel en gedrag.
7= Gezondheidsraad= Arbeidsplaats= 50 mT. = 1.000 maal het aardmagnetisch veld.
Geeft een hoger kanker- risico voor beroepsgroepen.
Wisselvelden maken de hoofdbelasting uit.
8= De z.g. Schumann-Resonanzen [ Staande Golven ] variëren van > 0 Hz. tot +/_ 40 Hz.
9= Vanaf 2 Tesla, onmiddellijke reacties op het gevoel van welzijn zoals
hoofdpijn en duizeligheid. [ Schaeffer 1991 ]
10= Zogauw een menselijk lichaam zich in een homogeen statisch magneetveld beweegt,
treden tijdelijke veranderingen in de veldsterkte op, die voor het organisme niets
anders als zeer laagfrequente wisselvelden doorgaan.
11=

Door dwarskrachten op bewegende Ionen in de bloedsomloop kunnen hoge
stroomdichtheden in het weefsel optreden; in het bijzonder in het hart,
vanwege hoge bloeddoorstroming.
Voorbelaste [ hart ] patiënten lopen verhoogd risico. [ Leitgeb 1991 ]Deukdijen
Lipoatrophia Semicircularis

Deukdijen is een ziektebeeld da t evenals RSI en rugklachten optreedt bij mensen die een groot deel van hun tijd achter de computer werken. Het kenmerkende van de aandoening is de halfcirkelvormige impressies (deuken) die meestal op de voorkant van beide bovenbenen aanwezig zijn. Deze impressie is het gevolg van het verlies aan vetweefsel, de huid op deze plaats is normaal. Meestal zijn er geen klachten, soms komen deukdijen voor in combinatie met klachten van vermoeidheid. De afwijking komt meer bij vrouwen voor dan bij mannen, de oorzaak hiervan is dat de oppervlakkige vetlaag bij vrouwen een lossere structuur heeft dan bij mannen.
De oorzaak van het ontstaan van deukdijen is nog niet duidelijk. Belgische onderzoekers verklaren het ontstaan als gevolg van door elektromagnetische straling. De straling afkomstig van een beeldscherm zou het grootst zijn op de plaats waar de afwijking ontstaat. Andere onderzoekers verklaren de aandoening door mechanische druk. Door het met de bovenbenen leunen tegen een tafelrand zou op deze plaats het onderhuids vetweefsel verdwijnen

Negatieve invloed 50 Hertz [ELF.] Magneetvelden op afstand van 20 tot 340 meter
vanaf hoogspanningsleidingen.

Eindelijk, na vele jaren van ontkenning, is de Gezondheidsraad met een advies naar de regering gekomen, dat het ALARA[Voorzorg] – principe gehanteerd moet worden bij het bouwen van woningen in de buurt van hoogspanningsleidingen.
Dit advies slaat op de 50 Hz. magneetvelden; deze mogen niet sterker zijn dan 400 nT.
De Wereldwijd aanvaarde Zweedse emissienorm voor deze velden is echter 200 nT. En door hen zijn juist de meeste onderzoeken verricht naar de verhoogde kans op leukemie bij aan deze magneetvelden blootgestelde kinderen.
De minister van VROM. adviseert de gemeenten om de oude situaties zo te laten en nieuwe te voorkomen.
Theoretisch onderzoek van de KEMA. en het Rijks Instituut Voor Milieu [ RIVM] wijst uit dat de 400 nT. sterke invloedsgebieden variëren van 10 tot 170 meter aan weerszijde van de masten. Maatregelen ter beperking van de blootstelling zijn mogelijk, maar duur.
Nu nog geldt er een[ ook destijds veel te laat] ingestelde rechtsstrook van 35 meter vanuit het hart van de traverse.
Kabels ondergronds, vlak langs woningen en woningen gebouwd bovenop een trafohuisje worden in dit advies verzwegen; zo ook de woningen recht onder een hoogspanningsleiding.

Top ^

Historie.

In 1988 kwamen er vanuit Canada alarmerende berichten dat er een verhoogde kans op leukemie bij kinderen was aangetoond die in de buurt van hoogspanningslijnen woonden.
Het onderzoek was uitgevoerd onder kinderen omdat daarvan de blootstellinghistorie te achterhalen was. Ook volwassenen lopen dit risico.
Daarna gingen vele onderzoeken in de wereld van start, met vrijwel allen dezelfde conclusies.
Zelfs de gezondheidsraad deed daar aan mee, zij het met literatuurstudies en onder auspiciën van Economische Zaken, en hield zo de boot een beetje af.
RIVM, KEMA e.a. deden hier ook aan mee door blootstellingen te berekenen i.p.v. te meten.
Economische Zaken domineerde en frustreerde de situatie om begrijpelijke redenen.
Totdat in December 2002 er in Europa een Voorzorg Maatregel [ ALARA- principe ] werd afgesproken. De 50Hz. magnetische grenswaarde daarvan lag tussen de 200 en 500 NanoTesla. Nederland koos voor 400 NanoTesla. Waarbij gesteld werd dat oude situaties buiten beschouwing gelaten diende te worden.
Het laatste is begrijpelijk, Economische zaken zag de bui al hangen, zij het financieel.
Zo ook de Gezondheidsraad die bezorgd was voor maatschappelijke impact, het kon wel eens meer gezondheidsproblemen bij de mensen geven; dit laatste afgezet tegen het eventueel verhoogde aantal leukemie gevallen in Nederland.
Uit verdere onderzoeken kwam naar voren dat er ook andere verschijnselen waren, zoals
invloed van het magneetveld op de hersengolven, wat een storing gaf in het bioritme dat zich uitte in een onderbroken slaap.
Ook konden mensen een a-typische hoofdpijn ontwikkelen.
Daarnaast kunnen deze magneetvelden een invloed hebben op z.g. uniepolaire pacemakers.

De praktijk.

Hierbij wijs ik op mijn metingen op 13 Sept. 2005, in de O.B.L. School ,,De Kleine Reus”.
aan de Nieuwe Looiersstraat te Amsterdam. Grafiek als bijlage, zoóók het naderhand uitgestuurde persbericht va de Gemeente Amsterdam.
Verslaggevers vanuit heel Europa, zelfs uit Japan kwamen naar Amsterdam om deze
doorbraak te verslaan; dit volgens woordvoerders van Stadsdeelraad Centrum.
Hieruit blijkt dat, wanneer een ander betaald, NUON genegen is iets aan ,,Oude Situaties,,
te doen. Hiermee toch toegevend dat aan de oude situatie toch wel iets mankeert.
De veldsterktes in die school komen overeen met de veldsterktes die ik gemeten
heb in woningen door heel Nederland die ónder of vlak in de buurt van
hoogspanningslijnen staan.
Elektrosmog Nederland: J.Houtenbos, Gladiolenveld 2, 1901LS Castricum.
Tel: 0251-657943, ’s-avonds tussen 19- en 21,00 uur.

(klik op de afbeelding voor een vergroting)


Speelplaats de kleine reus A

Speelplaats de kleine reus B

Speelplaats de kleine reus C

Top ^